Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM
Klinika

zdjęcie zespołu  

Kierownik Katedry / Ordynator Oddziału
Prof. dr hab.med. Jan Zapała

Pracownicy Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM

  Kierownik katedry

 • Prof. dr hab.med. Jan Zapała

  Adiunkci

 • Dr n. med. Grażyna Wyszyńska
 • Dr n. med. Mariusz Szuta

  Wykładowcy

 • lek.stom. Paweł Szczurowski

  Asystenci

 • lek.med. Artur Zawisz
 • lek.stom. Marcin Czajka
 • lek.stom. Tomasz Marecik
 • lek.stom. Piotr Ku¶nierz
 • lek.med. Katarzyna Iwulska

Pracownicy Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej SS im. L. Rydygiera

  Ordynator

 • Prof. dr hab.med. Jan Zapała

  Z-ca Ordynatora

 • Dr med. Marian Kurek

  Starsi Asystenci

 • lek.stom. Przemysław Dubis
 • lek.stom. Maciej Rozwadowski

  Młodsi asystenci

 • lek.stom. Agnieszka Biel

  Lekarze rezydenci

 • lek.stom. Michał Gontarz
 • lek.stom. Maciej Opach
 • lek.stom. Piotr Ku¶nierz
 • lek.stom. Joanna Zagól
 • lek.stom. Piotr Koryczan
 • lek.stom. Adam Balczyński
 • lek.stom. Magdalena Maciejowska
 • lek.stom. Jakub Bargiel
 • lek.stom. Małgorzata Zaj±c
 • lek.stom. Oskar SkruńdĽ

  Starszy technik

 • Andrzej Ratajewicz

  Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Małgorzata Kozłowska

Struktura organizacyjna:

 • oddział chirurgii szczękowo-twarzowej z 32 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych
 • własna sala operacyjna i zabiegowa wewn±trz oddziału
 • sala operacyjna w centralnym bloku operacyjnym szpitala
 • przychodnia przykliniczna z 2 miejscami pracy dla lekarzy specjalistów
 • pracownia i gabinet protetyczny z 1 miejscem pracy dla lekarza specjalisty
 • własna sala seminaryjno-wykładowa wewn±trz oddziału oraz dostępno¶ć sali wykładowej w budynku szpitala dla prowadzenia wykładów, ćwiczeń i seminariów ze studentami

webmaster: rozwad