Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM


 Instytut Stomatologii Colegium Medicum UJ w Krakowie
Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Krakowie
Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

Adres :
31-826 Kraków
Os. Złotej Jesieni 1
Sekretariat : (12) 6468539
Tel./Fax.: (12) 6468836
e-mail : dmfscmuj@wp.pl 
url: www.dmfs.cm-uj.krakow.pl

Pozostałe telefony :
Dyżurka za-cy Ordynatora:(12) 6468341
Dyżurka Adiunktów: (12) 6468691
Dyżurka Lekarzy:(12) 6468391
Punkt Pielęgniarski: (12) 6468591
Telefon dla pacjentów: (12) 6468641
Rejestracja do Poradni przyszpitalnej: (12) 6468947
Poradnia przyszpitalna: (12) 6468791